De ontwikkelingen rondom GeoVisia in 2020

Het nieuwe jaar is begonnen en we zijn goed uit de startblokken gekomen met de ontwikkelingen van GeoVisia en de bijbehorende applicaties. De roadmap voor 2020 is vastgelegd en momenteel zijn we druk bezig met de release van GeoVisia 6.3.7. Ardjan van Nuland, één van de Product Managers van DataQuint, vertelt graag meer over zijn afdeling en de visie van DataQuint met betrekking tot de software.

On-the-job doorgegroeid tot Product Manager

Ardjan werkt inmiddels ruim 5 jaar bij DataQuint. Begonnen als Technisch Consultant bij de afdeling Consultancy werd het hem al snel duidelijk waar zijn ambities binnen DataQuint lagen. Twee jaar geleden is Ardjan dan ook begonnen als Product Manager bij de afdeling Research & Development.

“Ik merkte, dat ik de software-ontwikkelkant heel interessant vond, vanuit klantperspectief én vanuit de visie op het beheren van de openbare ruimte. Op dit moment zijn we binnen DataQuint met 4 Product Managers, die elk hun eigen ontwikkelteam hebben. Samen met onze klanten, de beheerders van de openbare ruimte, voeren we verbeteringen door in GeoVisia en aanverwante applicaties.”

Optimalisatie van de software

“Binnen onze software-ontwikkelafdeling zijn we continu bezig met het optimaliseren van onze werkprocessen.” De afdeling werkt met een viertal teams volgens de scrum-methodiek in sprints van drie weken. Het team van Ardjan bestaat uit 3 ontwikkelaars, 1 manual tester en 1 automation tester. Als Product Manager zet Ardjan de sprints uit bij zijn team. Ook is hij continu bezig met het verbeteren van de werkprocessen binnen het team.

“Automated testing wordt een steeds groter onderdeel van ons ontwikkelproces. Automated testing houdt in, dat bepaalde test-software jouw software geautomatiseerd test. Dit testen kan je onbeperkt herhalen en finetunen. Het grote voordeel van automated testing is, dat veel fouten in de software tijdig worden gesignaleerd en worden opgelost. Manual testing blijft echter belangrijk, met name met betrekking tot het gebruiksgemak van de software.”

Het team in Sri Lanka

Het ontwikkelteam van DataQuint zit niet enkel in Nederland, maar ook in Sri Lanka! “We werken ruim anderhalf jaar samen met ontwikkelaars in Sri Lanka. Het team in Sri Lanka is een volwaardig onderdeel van de ontwikkelafdeling van DataQuint. De samenwerking is heel intensief. Met name door de inzet van Microsoft Teams vindt veel overleg en afstemming plaats.

We zoeken elkaar ook fysiek op. Zo zijn de ontwikkelaars uit Sri Lanka een paar maanden geleden naar Nederland gekomen om de samenwerking tussen de Nederlandse en Sri Lankaanse ontwikkelaars nog meer te versterken.”

Steeds meer online (in de cloud) en open-source

“Als je kijkt naar de koers van DataQuint, dan zie je, dat onze focus steeds meer komt te liggen op de online oplossingen, met name DQ Cloud en GeoVisia Online. De wereld beweegt steeds meer naar applicaties en data in de cloud. Als je kijkt naar onze doelgroep – lokale overheden of daaraan gerelateerd bedrijfsleven – dan zie je dat de behoefte naar werken in de cloud groter wordt en dat het installeren van applicaties op locatie steeds minder belangrijk wordt.”

DataQuint zet in op een situatie, waarin de onlineomgeving de centrale omgeving voor het registreren van alle objecten in de openbare ruimte wordt. “In deze centrale omgeving willen we vervolgens open API’s* ontwikkelen, waardoor alle mogelijke partijen met onze software kunnen koppelen. Zo wordt GeoVisia enorm flexibel en kun je GeoVisia als organisatie inrichten zoals je dat zelf wilt, mét de partijen waar je als organisatie het liefst mee samenwerkt. Op deze wijze zetten we de eerste stappen richting het Common Ground gedachtengoed.”

GeoVisia versie 6.3.7

Begin maart komt de nieuwste versie van onze software uit, namelijk GeoVisia versie 6.3.7. De focus in deze release ligt op het stabiel en sneller maken van de software. En dat is goed gelukt! “We hebben de fundering van GeoVisia goed neergezet, waardoor de software veel sneller in gebruik is. Dit geldt zowel voor GeoVisia Online als voor GeoVisia Office en GeoVisia Field.”

Naast deze ontwikkelingen staan er nog meer mooie projecten op de roadmap van 2020. Ben je benieuwd wat er nog meer gerealiseerd gaat worden dit jaar? Houd dan vooral de kanalen van DataQuint in de gaten.

Heb je vragen aan één van onze Product Managers? Je kan ze benaderen via productontwikkeling@dataquint.nl.

Onze Product Managers Pieter Weeber, Carola Venema-Koeken, Sietze Soet en Ardjan van Nuland zijn van harte bereid een nadere toelichting te geven.

* Een application programming interface (API) is een verzameling definities op basis waarvan een computerprogramma kan communiceren met een ander programma of onderdeel (meestal in de vorm van bibliotheken) [bron: Wikipedia].

X