BOR meets Geo

Tijdens onze gebruikersdag – LOgis-D – op donderdag 21 november 2019 in Amersfoort werd één ding duidelijk: onze gebruikers van GeoVisia en GBI zijn klaar voor het StUF-Geo IMGeo koppelvlak! DataQuint is dan ook trots om te melden dat het StUF-Geo IMGeo koppelvlak in de nieuwste versie van GeoVisia – versie 6.3.7 – beschikbaar is.

De eerste koppelvlak-projecten worden geïmplementeerd via een ‘koplopers traject’. Tijdens de gebruikersdag zijn er – naast vurige wensen – ook zorgen uitgesproken. BOR-beheerders zijn zich bewust van de noodzaak voor een hechte samenwerking tussen Geo en BOR. Zo’n samenwerking is vaak een complexe zaak. Met het ‘koplopers traject’ wordt zowel inhoudelijk als procedureel zorg gedragen voor een succesvolle implementatie. Daarnaast is het koppelvlak zo ingericht, dat het de BOR-beheerder maximaal overzicht biedt om grip te houden op zijn areaal. 

StUF-Geo IMGeo, wat is dat ook alweer?

Het Standaard Uitwisselingsformaat (StUF) Geo Informatiemodel Geografie (IMGeo) verzorgt de uitwisseling tussen Geo en BOR. Het koppelen van BGT- en BOR-objecten leidt tot een uniforme registratie van geometrie en attributen van objecten in het areaal. Elke wijziging in BOR wordt direct doorgegeven aan de BGT-applicatie van Geo en omgekeerd. Dit betekent dat je niet meer hoeft te wachten tot de wijzigingen zijn doorgevoerd, maar dat hij direct verder kan met zijn werkzaamheden.

Het ‘koplopers traject’

DataQuint is druk bezig om het koppelvlak met alle BGT-leveranciers te realiseren. Hoewel de koppeling een standaardoplossing is, leert de praktijk ons dat elke BGT koppeling toch weer net even een andere interpretatie van de standaard kent. Via het ‘koplopers traject’ gaan we deze uitdaging aan. Koplopers zijn gebruikers die met het koppelvlak aan de slag willen en daarbij accepteren dat zij de eerste gebruikers zijn. Met deze gebruikers gaan we samen aan de slag met de implementatie en tackelen we de onvoorziene uitdagingen. Daarnaast denken zij mee over het verder verbeteren van onze software.

De vier pijlers

Het is voor een BOR-beheerder van groot belang dat hij inhoudelijk en procesmatig grip houdt op het koppelvlak. Onze software is hier helemaal op ingesteld. Hoe werkt dit in de praktijk? 

1. Inzicht via overzicht 

Hoewel we spreken van horizontaal berichtenverkeer geldt voor de BOR-beheerder een verplichte overname. Het is daarbij cruciaal om overzicht te houden en – indien nodig – direct een mutatieverzoek op binnenkomende wijzigingen te sturen. GeoVisia biedt overzicht in de binnenkomende mutaties en stelt de BOR-beheerder in staat hier direct wijziging op aan te vragen.

2. Aanvullende elementen 

Ook biedt GeoVisia de mogelijkheid om aanvullende BOR-attributen bij te houden. Deze kunnen vanuit BOR of Geo worden bijgehouden en onderling worden uitgewisseld. Zo blijft waardevolle informatie over objecten behouden tijdens de uitwisseling.

3. Baas in eigen areaal 

Hoewel er een verplichte overname vanuit de afdeling Geo geldt, is het wel mogelijk om in GeoVisia de objecten buiten het te beheren areaal te houden. Zo is het mogelijk om bepaalde gebieden of objecttypen uit te sluiten. Deze objecten worden vervolgens niet meer op de kaart en in het lijstoverzicht getoond, maar blijven wel bestaan om uniformiteit met Geo te behouden. 

4. Flexibel en op maat 

Verder is het mogelijk om een mapping op te bouwen die volledig aansluit op het eigen datamodel. Samen met jou zorgen onze technische consultants ervoor dat jouw BOR-kenmerken op de juiste manier worden vertaald, zodat het aansluit op Geo. Daarbij is het ook mogelijk om een ambitieniveau op maat te hanteren en bijvoorbeeld trapsgewijs te implementeren. 

Interesse?

Wil jij ook snel aan de slag met de koppeling? Vraag dan snel een offerte aan via deze link

X