Inspecties en inventarisaties in één werkgang uitgevoerd

Joeri Kuis is eigenaar van TerraSpect. TerraSpect verzorgt inspecties en inventarisaties in de buitenruimte op het gebied van alle objecten. Daarbij kan gedacht worden aan een complete inventarisatie van de gemeente, beeldkeuringen of een specifieke VTA controle. Ook houden de medewerkers van TerraSpect toezicht op beeldbestekken en helpen ze de opdrachtgever bij het schrijven van bestekken. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van de functionaliteiten van GeoVisia.

Vragen worden snel opgepakt en afgehandeld

Om zo effectief mogelijk de beheerdata van de buitenruimte te verzamelen worden de inspecties en inventarisaties, waar mogelijk, in één werkgang uitgevoerd. Om dit mogelijk te maken worden in nauwe samenwerking met DataQuint de projecten opgepakt bij het realiseren van de paspoorten en het leveren van de gewenste informatie en kaarten. “Naast het effectieve product GeoVisia heeft DataQuint een uitstekende faciliterende service. De vragen van ons worden altijd snel opgepakt en afgehandeld” aldus Joeri Kuis. Dankzij de vrije paspoortopbouw-functionaliteit is dit voor elk project zeer snel te configureren. Dankzij GeoVisia kan TerraSpect zo effectief mogelijk de beoogde wensen en ambitieniveaus bereiken bij haar opdrachtgevers.

TerraSpect heeft dezelfde visie als DataQuint op het gebied van het faciliteren van de klant. Daardoor loopt de samenwerking dan ook als een geoliede machine!”