Beheer alle kabels en leidingen vanuit één omgeving in de WIBONbalie

Met de WIBONbalie voldoe je als gemeente aan de wettelijke verplichting voor het verstrekken van je ondergrondse data, van kabels en leidingen, aan het Kadaster. De gegevens vanuit de WIBONbalie worden automatisch via GeoVisia gedeeld met het Kadaster.

Krijg inzicht in KLIC meldingen

Als beheerder en regisseur van de ondergrond zie je als gemeente tevens alle graafpolygonen als object op de overzichtskaart in GeoVisia. In één oogopslag heb je in GeoVisia inzicht in alle grondroeringen binnen jouw gemeente.

wibon balie en kabels in geovisia
graafschade voorkomen wibon balie dataquint

Voorkom graafschade

Door het invoeren van de CROW 500 komt het onderwerp graafschade steeds meer voor in project overleggen. Je zou verwachten dat het tot de dagelijkse praktijk behoort. Uit de cijfers van het Agentschap telecom, toezichthouder op het zorgvuldig graafproces, is helaas gebleken dat de graafschadecijfers amper dalen.

Deze schadecijfers laten tevens zien dat de verplichtingen die volgen uit de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse en bovengrondse netten en netwerken (WIBON), inspanningen van het Agentschap telecom, toezicht en rechtspraak, op dit moment nog onvoldoende werken. Door gebruik te maken van de WIBONbalie binnen GeoVisia krijg jij als gemeente meer inzichten die je helpen in de rol als regisseur bij het voorkomen van graafschade.

Clashdetectie

Bij de inrichting en beheren van de openbare ruimte komt meer kijken dan alleen de bovengrondse situatie. De situatie in de ondergrond is hierin even belangrijk.

Door gebruik te maken van de WIBONbalie binnen GeoVisia ben je als gemeente tevens in staat alle ruimtelijke gegevens als lagen over elkaar te leggen. Hiermee ben je in staat om, in de ontwerpfase van je project, een clash detectie voor kabels en leidingen uit te voeren.

Daarnaast geeft de WIBONbalie inzicht in alle aanvragen in het areaal van de bronhouder en biedt met rapportages inzicht en overzicht.

GeoVisia Wibon balie op tablet

WIBONbalie in het kort

Volledige ontzorging

Kabels en leidingen volledig geautomatiseerd aangeleverd aan het Kadaster.

CROW 500 proof

Met WIBONbalie voldoe je aan de wettelijke verplichting voor het aanleveren van actuele informatie over kabels en leidingen.

Inzicht in ondergrond

Inzicht in alle ondergrondse objecten. Zowel eigen objecten als die van andere bronhouders. Werk samen én integraal!

Ervaar het zelf

Benieuwd naar de mogelijkheden van WIBON balie? Bel of mail ons voor een vrijblijvende demonstratie.

Vraag een demo aan
wibon balie geovisia tablet