Uitwisseling tussen Geo en BOR

Als beheerder is het belangrijk om met actuele en complete data te werken. Hiervoor is een goede samenwerking tussen Geo en BOR erg belangrijk. Het StUF-Geo IMGeo Koppelvlak zorgt ervoor dat de uitwisseling tussen Geo en BOR wordt geborgd. Wijzigingen in BOR worden direct doorgegeven aan de BGT-applicatie van Geo en andersom. Zo heb je als beheerder altijd beschikking over betrouwbare en actuele gegevens.

Hoe het werkt

Het Standaard Uitwisselings Formaat (StUF) Geo Informatiemodel Geografie (IMGeo) verzorgt de uitwisseling tussen GEO en BOR. Het koppelen van BGT- en BOR-objecten leidt tot een uniforme registratie van geometrie en attributen van objecten in het areaal. Elke wijziging in BOR wordt direct doorgegeven aan de BGT-applicatie van Geo en omgekeerd. Zo heb je altijd beschikking over betrouwbare en actuele gegevens.

Onze StUF-Geo IMGeo oplossing draagt zorg voor de uitwisseling van StUF-Geo IMGeo berichten. En de bijbehorende verwerking daarvan in jouw beheersoftware. Onze oplossing sluit aan op elk datamodel. Er is een specifieke mappingtool ontwikkeld, waarmee het totale IMGEO-woordenboek gekoppeld kan worden aan het datamodel van jouw gemeente. Indien de gemeente gebruik maakt van een IMBOR-datamodel, dan sluit de mapping volledig aan.

De oplossing bestaat uit:

  • De mapping
  • De addon StUF-Geo IMGeo
  • De Berichten Service Module (BSM)

Waarom StUF-Geo IMGeo?

Geen dubbele administratie

Tweerichtingsverkeer tussen BGT en BOR: berichten worden van BOR naar GEO verstuurd - en andersom.

Houd zelf grip op het areaal

Geeft meer inzicht in de mutaties tussen BOR en GEO. Maak zelf de keuze of je het wilt terugzien in jouw areaal.

Sluit aan bij de landelijke standaard

Voldoet aan wet- en regelgeving en sluit volledig aan op de landelijke standaard.

Vraag een offerte aan!

Ook StUF-Geo IMGeo inzetten voor jouw gemeente? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan!

Vraag een offerte aan