Eerste LOgis-D was een groot succes!

Op 21 november 2019 vond de eerste LOgis-D plaats in Amersfoort. LOgis-D is dé gebruikersdag voor lokale overheden die gebruik maken van GeoVisia. In de raadzaal van de gemeente Amersfoort hebben we een inspirerende dag gehad, waar we samen met alle aanwezigen gewerkt hebben aan de software. Want goede software maak je samen met elkaar.

LOgis-D is een initiatief van gemeente Amersfoort en gemeente Eindhoven, met als doel om met andere gemeenten te sparren over hun gebruik van de applicatie. Tijdens deze dag deelden de initiatiefnemers interessante cases over hoe zij GeoVisia gebruiken en hebben alle aanwezigen met elkaar gebrainstormd over hoe zij gebruik maken van GeoVisia. Ook is de DataQuint Denktank gelanceerd: een interactief platform waar gebruikers kunnen meedenken over de ontwikkeling van de software. Tot slot hebben we met de hele groep gekeken naar het opzetten van een gebruikersgroep voor de GeoVisia gebruikers. Kortom: een inspirerende en vruchtbare dag!

Goede samenwerking tussen gemeente en leverancier

De dag werd geopend door Nico Kamphorst, directeur van gemeente Amersfoort, en Frank de Goede, CEO van Conxillium. Kamphorst benadrukte dat het voor de gemeente belangrijk is dat er een goede samenwerking is tussen de leverancier en de gemeente. Door goed samen te werken zorg je er samen voor dat de gemeente ontzorgd wordt door software die past bij haar werkprocessen en dat de leverancier software creëert die aansluit bij de behoefte van haar klanten. Een win-win situatie dus! Frank de Goede sloot hierop aan door te vertellen over de stap die Conxillium en DataQuint nemen op het gebied van Common Ground. Conxillium – en daarmee DataQuint – is ondertekenaar van het Groeipact Common Ground en daarmee actief in het creëren van een open en transparante ICT-infrastructuur.

Integraal beheer van de openbare ruimte met GeoVisia in Amersfoort

Initiatiefnemers Hassan Elammouri en Gerwin van der Zee van de gemeente Amersfoort deelden hun ervaring over het inzetten van GeoVisia in de beheerprocessen van de gemeente. GeoVisia is bij de gemeente Amersfoort uitgegroeid tot een echte kernapplicatie. De gemeente werkt sinds 2010 met GeoVisia en inmiddels werken er 154 gebruikers met het pakket. Een indrukwekkend aantal! De applicatie wordt op dit moment voor bijna elke beheerdiscipline ingezet, waardoor de hele gemeente integraal werkt vanuit één kaart en één systeem. Daarnaast gebruiken samenwerkingspartners van de gemeente ook de GeoVisia-software, zodat data makkelijk uit te wisselen is. De applicatie is dus de spil van het beheer van de openbare ruimte.

Primaire processen in Eindhoven ondersteund door software

Ook de gemeente Eindhoven gebruikt GeoVisia als kernapplicatie om het beheer van de openbare ruimte in te richten. Gijs van de Steenhoven, functioneel beheerder bij de gemeente, lichtte het gebruik toe bij een aantal cases, waaronder het schouwen van de beeldkwaliteit. Bij het inspecteren van de beeldkwaliteit wordt GeoVisia door de gemeente en alle ketenpartners gebruikt als centraal registratiemiddel. De gemeente voert regie op het proces en de ketenpartners zorgen ervoor dat de inspecties volgens de richtlijnen van de CROW worden uitgevoerd. Doordat GeoVisia als centrale applicatie wordt gebruikt door alle partijen heeft de gemeente overzicht en grip op alle processen.

Samen bouwen aan goede software

Na de heerlijke lunch begon de interactieve sessie. In drie groepen hebben de aanwezigen met elkaar gebrainstormd over hoe de software ervaren wordt, wat als positief wordt ervaren en welke verbeteringen er nog te maken zijn. Na de sessies hebben de groepen de highlights besproken en is er plenair gekeken naar welke punten bij de meeste gebruikers naar voren kwamen. Productmanager Ardjan van Nuland (DataQuint) heeft vervolgens een reactie gegeven op de meest genoemde punten en presenteerde daarbij de Roadmap van DataQuint voor 2020. Ook werd de DataQuint Denktank gelanceerd. DataQuint Denktank is het platform waarop je als gebruiker van GeoVisia mee kunt stemmen over de ontwikkelingen in de software. Alle initiatieven uit deze gebruikersdag zijn meegenomen in de DataQuint Denktank.

Op naar volgend jaar!

Al met al was de dag een groot succes! Wij willen gemeente Amersfoort en gemeente Eindhoven erg bedanken voor het initiatief. Volgend jaar gaat LOgis-D wederom georganiseerd worden, maar dit keer bij gemeente Eindhoven. Houd onze kanalen dus in de gaten als je ook aanwezig wilt zijn bij deze inspirerende dag.

Wil je de presentatie van de dag ontvangen? Stuur dan een e-mail naar marketing@dataquint.nl.

X