De visie van DataQuint op Common Ground – interview met directeur Jan-Peter Reumerman

Common Ground is de afgelopen jaren een belangrijk thema geweest voor Nederlandse gemeenten. Conxillium (het moederbedrijf van DataQuint) heeft als één van de eerste partijen in 2019 het groeipact Common Ground getekend. In dit groeipact geven partijen en gemeenten aan actief de Common Ground visie te ondersteunen en te realiseren. Veel partijen gebruiken echter de term Common Ground om hun software te promoten, maar het is vaak lastig om te zien wat de impact van Common Ground nou écht gaat hebben op de software. In dit artikel legt Jan-Peter Reumerman – algemeen directeur en oprichter van DataQuint – uit hoe DataQuint aansluit op het Common Ground gedachtegoed.

Als gemeente zelf kiezen met welke systemen je werkt

Common Ground is een beweging waarbij Nederlandse gemeenten, leveranciers en ketenpartners toewerken naar een nieuwe, toekomstbestendige ICT-infrastructuur. Dit, met als doel om optimale dienstverlening aan burgers en ondernemers te bieden. Belangrijke uitgangspunten voor Common Ground zijn transparantie, veiligheid en openheid. Voor DataQuint is het belangrijk dat de gemeente grip krijgt op haar infrastructuur en zelf in de lead is wanneer het gaat om de inrichting van de ICT infrastructuur. Jan-Peter stelt: “Wij geloven niet in verplichte winkelnering. Elke gemeente moet voor het beheer van haar openbare ruimte zelf kunnen kiezen welke systemen zij wil aansluiten, zonder gebonden te zijn aan datasets en diensten van leveranciers. Om dit te realiseren, zijn wij de afgelopen jaren druk bezig geweest om GeoVisia aan te sluiten op het 5-lagenmodel van Common Ground.”

De aansluiting van GeoVisia op het 5-lagenmodel van Common Ground

“Het kan lastig zijn om te zien wat de praktische invulling van Common Ground is voor een leverancier. Daarom leg ik graag uit hoe GeoVisia aansluit op het 5-lagenmodel van Common Ground”.

 1. Standaard informatiemodel (data)

  Het is belangrijk dat data makkelijk kan worden opgeslagen en gearchiveerd. Daarom zijn er steeds meer standaard datasets beschikbaar, zoals IMBOR, GWSW, NEN2767, Handboek Bomen, en vele andere. Om deze standaard datasets praktisch toepasbaar te maken voor gemeenten, heeft DataQuint deze standaarden samengevoegd in IMBOR+. IMBOR+ is (en wordt) inmiddels uitgerold bij veel verschillende gemeenten.

 2. Services en API’s

  Veel organisaties werken met verschillende IT-systemen. Om dit zo goed mogelijk te laten functioneren, is het belangrijk dat de systemen makkelijk data kunnen delen en uitwisselen. Dit gebeurt onder andere door middel van API’s. Bij DataQuint zijn onze ontwikkelaars hard bezig om binnen GeoVisia – naast een directe database verbinding – het werken met API’s te ondersteunen op basis van de standaard datamodellen.

 3. Landelijke integratie faciliteit

  Een uitgangspunt van Common Ground is dat er zo min mogelijk gegevens gekopieerd worden, maar geraadpleegd worden vanuit de bron. Wij willen onze API’s daarom uiteindelijk aanbieden via de landelijke integratie faciliteit. Dit betekent dat alle andere partijen op een vaste en veilige plek alle aangeboden API’s kunnen gebruiken.

 4. Proceslaag

  Voor elke beheerdiscipline zijn API’s verdeeld over verschillende processen (inventarisatie, inspectie, planning, en uitvoering). Deze API’s kunnen via een beveiligde service door gemeenten aangeboden worden aan de relevante partijen, zodat het data-gebruik ook gecontroleerd kan worden door deze partijen.

 5. Interactie

  Deze laatste laag gaat over de interactie met de eindgebruiker. De eindgebruiker in GeoVisia zijn gemeenten en alle partijen die werken met gemeenten om de openbare ruimte schoon en veilig te houden. Binnenkort is het mogelijk om (andere) leveranciers, aannemers en inspectiepartijen met hun eigen softwareapplicaties aan te sluiten op het IMBOR+ model, door middel van onze (open) API’s. Wij zorgen er niet alleen voor dat de datasets beveiligd zijn, maar bieden ook support en uitleg bij de aansluiting van API’s. Zo wordt het voor de eindgebruiker eenvoudig om GeoVisia als systeem te gebruiken.

 

Afbeelding: Het 5-lagen model van Common Ground met de invulling van een (toekomstig) beheersysteem zoals GeoVisia

De voordelen voor het beheer van de openbare ruimte

De overgang naar Common Ground gaat impact hebben op de gehele ICT-infrastructuur van de Nederlandse gemeenten. Jan-Peter stelt dat de investering in deze nieuwe werkwijze enorm veel voordelen gaat opleveren. “Waar zal ik beginnen? Allereerst hoef je als gemeente geen handmatige uitwisselingen van data meer uit te voeren. Geen rondslingerende excels meer met gekopieerde gegevens, maar altijd werken met brondata. Daarnaast kun je jouw beheersysteem aansluiten aan elk willekeurige applicatie naar keuze, zonder de controle op gebruik ervan te verliezen. Hierbij worden de mutaties vanuit de BGT gelijk door het onderliggende StUF-Geo IMGeo berichtenverkeer uitgewisseld. Gemeenten werken dus altijd vanuit één actuele dataset die continu wordt gebruikt en aangevuld”.

De volgende stap voor DataQuint

“En daar stopt het niet bij. In de komende jaren gaan wij samen met onze zusterbedijven I-Real en BeheerVisie, maar ook met andere leveranciers, toewerken naar een uitgebreid Smart City platform waar het volledige beheer van de leefomgeving in wordt omvat. Door zowel slimme sensoren als de communicatie met burgers aan te sluiten in dit platform, zorgen we ervoor dat gemeenten de volledige regie hebben over de leefomgeving en de openbare ruimte daadwerkelijk verder kunnen automatiseren”.

Wil je meer weten over de visie van DataQuint op Common Ground? Wij praten graag met je verder! Neem contact met ons op via info@dataquint.nl. Wil je weten of jouw gemeente of leverancier het groeipact heeft ondertekend? Bekijk dan deze link.

X